Kasia Grambo
HomeO mniePortfolioAktualnościKontaktLinki
Teatr Tańca "PRO" - Pracownia Ruchu Otwartego - tworzy obszar, w którym ruch, dźwięk i osobowość stanowią spójną całość.
Podstawowym założeniem grupy jest poszukiwanie nowych form wyrazu i wykorzystanie indywidualnych możliwości każdego tancerza.
Choreografie powstają w wyniku aktywnej
kreacji wszystkich członków zespołu. Improwizacja jest głównym tworzywem
spektakli "PRO".

                      Zobacz więcej!
Organizowanie zabaw, urodzin i eventów dla dzieci - świat radości, zabawy i fantazji!


                  Zobacz więcej!
      
Copyright © Katarzyna Gambo 2016
Teart Tańca PRO
Animacje imprez dla dzieci
"Tańczę z mamą"

zajęcia dla mam z dziećmi w wieku 4 -7 lat.Klub "Smykawka" - Łódź ul. Jeziorna 9

każda środa 16:45 - 17:45

www.smykawka.pl

  


"Ekstrakt z kawy” to przedstawienie, w którym płaszczyzna zabawy dźwiękiem przeplata się z płaszczyzną skojarzeń. Spektakl powstał z inspiracji odgłosami robienia kawy, picia kawy i wszelkimi dźwiękami związanymi z tą czynnością, jak również z mnogością sytuacji, przy których napój ten się pija.
Kawa to zabawa, mielenie wątków, słodzenie wrzątków. Kawa to pretekst, spokój i rytm.Reżyseria: Katarzyna Grambo
Choreografia i wykonanie: Katarzyna Grambo, Paweł Grala,    Wojciech Łaba, Wiktoria Wieczorek
Realizacja muzyki: Wojciech Łaba i Radosław Stępniak kostiumy: Anna Jońca

ŁÓDZKI DOM KULTURY ul. Traugutta 18 29.03.2016  g. 19:00
"DIALOG dwóch obszarów ekspresji twórczej: FOTOGRAFII I TAŃCA "

Warsztat podejmie próbę uchwycenia pierwszych emocji pojawiających się przy oglądaniu zdjęć i przełożeniu ich na ruch, ekspresję ciała czy głos. Biorąc pod uwagę to, że percepcja każdego człowieka jest inna, nawiążemy dialog z odmiennością postrzegania obrazu przez inne osoby.

Wyświetlane wizualizacje (prace studentów ASP, temat "Światło- Cień" ) wykorzystamy jako materiał do budowania ścisłej korespondecji obraz - ciało  jak również do tworzenia ruchowego kontrapunktu w stosunku do filmowego zapisu. Zbadamy pojawiające się relacje między tym, co artysta fotograf uwiecznił na kliszy a emocjami odbiorcy oraz poszukamy kontrastu do ogladanego obrazu w ruchu, tempie i dynamice.

Zajęcia oparte będą o ruch naturalny i improwizację. Oczywiście mile widziane, acz ABSOLUTNIE NIEKONIECZNE, doświadczenie z jakiejkolwiek formy tańca i ruchu szeroko pojętego. Natomiast wypatrywana jest szczerość ruchowej ekspresji i wypowiedzi , oraz otwartość na dialog w sztuce i chęć do działania.

Alea ilinx, czyli los sytacjonos
Alea - los
ilinx - oszołomienie

Nurt wydarzeń w spektaklu to wynikająca z dialogu i akcji gra, która zmienia swój bieg zależnie od chęci i działań aktorów i widzów. Aktorzy jako „żywe marionetki” prowadzone są
przez animatorów. Widzowie mogą współtworzyć grę stając się animatorami ożywionych postaci, lecz również one same mogą swobodnie improwizować, wymyślać tekst, tworzyć zabawne gagi, czy poruszać się swoim indywidualnym ruchem.

Koncepcja: Katarzyna Grambo

Działania improwizacyjne:
Adrian Bartczak
Paweł Grala
Katarzyna Grambo
Wiktoria Wieczorek

Spektakl pokazywany w ramach Łópty 2015